[ surin1234 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุรินทร์ เลพล
ชื่อเล่น : 
ริน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/5/2519
อายุ : 
41
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
surinlephon@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
153
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
21000
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท