ชื่อ - นามสกุล :นายวรพจน์ พลพิทักษ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :