ชื่อ - นามสกุล :นางราตรี โสภากุล
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :